Zojuist verschenen:

Tim Parks, In extremis, Arbeiderspers, 2017


Een selectie van vertalingen uit het Frans

Marie de France, Lais, Twaalf Oudfranse liefdessprookjes uit de XIIe eeuw, in samenwerking met P. Verhuyck, Ankh-Hermes, Deventer 1980 (vertaling in verzen)

Chrétien de Troyes, Ywein, de ridder met de leeuw/Yvain, le chevalier au lion, Van Oorschot, Amsterdam 1994

Mirabeau, Erotische romans /Mijn bekering en Hic-et-Haec, Nederlandse vertaling i.s.m. Paul Verhuyck, Arbeiderspers, Amsterdam 1995

Flora Groult, Moeder, dochter, minnares, Arbeiderspers, Amsterdam 1995

Crébillon, Doolhof der liefde, Van Oorschot, Amsterdam 1998

Louis Calaferte, Septentrion/Drift, Arbeiderspers, Amsterdam 1997

 

Jean-Paul Dubois, Een Frans leven, Arbeiderspers, Amsterdam 2005

Marie de France, De lais, liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw, Nederlandse prozavertaling i.s.m. P. Verhuyck, Amsterdam: Athenaeum - Polak & van Gennep, 2009, 142 pp.


Uit het Engels

Tim Parks, Nieuwe kleren voor Massimina/Cara Massimina, Arbeiderspers, Amsterdam 1996

Tim Parks, De geest van Massimina/Massimina's ghost, Arbeiderspers, Amsterdam 1997

Tim Parks, Italiaanse buren/Italian Neighbours, Arbeiderspers, Amsterdam 1998

Tim Parks, Europa, Arbeiderspers, Amsterdam 1999

Derde druk 2017


Tim Parks, Italiaanse Opvoeding/Italian education, Arbeiderspers, Amsterdam 2001

Tim Parks, Bestemming/Destiny, Arbeiderspers, Amsterdam 2001

Tim Parks, Een seizoen met Hellas Verona/A season with Hellas Verona, Arbeiderspers, Amsterdam 2002

Tim Parks, Rechter Savage/Judge Savage, Arbeiderspers, Amsterdam 2003